0. klasse – Musikpædagogen i samarbejde med folkeskolen

Flere undersøgelser peger på en sammenhæng mellem det, at beskæftige sig med musik og evnen til indlæring. Musikken har imidlertid også en egenværdi, der giver sig udslag på mange måder. Som mulighed for den enkelte til at komme i kontakt med sider af sig selv, der ellers kan være vanskelige at nå. Som mulighed for fællesskabet, når man laver musik sammen. Og som mulighed for at give noget videre til andre, der lytter til den musik man laver.

Vi tror således på, at en daglig beskæftigelse med musikken kan spille en vigtig rolle i den danske folkeskole i dag.

På nuværende tidspunkt har vi forløb på Skolegades Skole.