Børnehaveforløb

Kulturskolens børnehaveforløb

”Musikforløb med en musikpædagog fra Kulturskolen”.

Antal af børn på holdet er 12 og max 20. Der skal være minimum være en medhjælpende pædagog. Er der over 20 børn bedes man købe 2 eller flere forløb.

Det er vigtigt at pointere, at de fremmødte børn skal være de samme hver gang, så der kan laves et progressivt musikforløb.

Ved tilmeldingen bedes I oplyse hvilket tidspunkt på året -efterår og/eller forår – I ønsker forløbet/forløbene gennemført, og I må gerne ønske en bestemt dag, så vil vi

forsøge at opfylde ønskerne.

Vigtigt: Hvis man ønsker forløb både efterår og forår, bestilles begge forløb samtidig, da vi har fordeling af lærertimer i maj/juni.

Tidspunktet for forløbet aftales mellem den enkelte institution og den musikpædagog, der kommer på stedet.

Forløbet er på 6 lektioner á 40 minutters varighed til en samlet pris på kr. 1.900,00.

https://www.facebook.com/100882126919209/photos/pcb.568655823475168/568655433475207/?type=3&theater