Kulturrygsækken

Børnekulturens Rygsæk

Baggrund og historik

Børnekulturens Rygsæk er baseret på den ”børnekulturpolitik”, som blev vedtaget af byrådet i efteråret 2009. Denne omfatter ”kultur i vid forstand” og beskriver visionen for Brønderslev Kommune som en højt børneprofileret kommune. Børnekulturens Rygsæk har målgruppen 0-18 år og formålet er at fremme kulturen både inden for institutionerne og i fritiden.

Børnekulturens Rygsæk har siden 2014 været forankret i Kulturskolen.

Kulturskolen tilbyder børn i aldersgruppen 0-3 år (dagpleje/vuggestuer), 3-6 år, indskolingen Børnehaveklasse – 3. klasse), mellemtrinnet (4. – 6. klasse) og udskolingen (7. – 9. klasse) en musikoplevelse.

http://www.bronderslev.dk/~/media/website/politik/politikkerogstrategier/bornekulturpolitik.ashx?la=da

Koncerterne er koordineret af organisationen Levende musik i skolen (LMS) og tilrettelagt i samarbejde med Kulturskolen. Kulturskolen har i samarbejde med LMS udvalgt musikere/grupper som passer til henholdsvis skolernes indskoling og mellemtrin.

Levende musik i skolen

Organisationen LMS

Organisationen LMS er Danmarks kompetencecenter for børns møde med professionel levende musik. Valget af LMS som samarbejdspartner er oplagt, da de, med deres mange orkestre med professionelle musikere, kan præsentere eleverne for varierende musikgenrer.

Koncerterne finansieres delvist af Kulturskolen under Børnekulturens rygsæk – en del af Brønderslev Kommunes børnepolitik. Midlerne fra denne rygsæk har til formål, at give Brønderslev Kommunes børn og unge kulturelle oplevelser, så som skolekoncerter.

BMMK

Alle børn skal have lige adgang til mødet med kunst og kultur

“BØRNS MØDE MED KUNSTEN” skaber mulighed for at nordjyske børn møder kunstnere i spændende, inddragende forløb.  Skoler, børnehaver, dagplejere, vuggestuer, Kulturinstitutioner, foreninger, kirker og andre aktører kan søge om støtte til kunstnerens honorar og transport. Vi forsøger at have et bredt felt af billedkunstnere, musikere, forfattere, dansere, scenekunstnere, fotografer, designere osv. i vores ordning, primært fra Nordjylland.