Praktiske oplysninger

Sæson 2020/2021

begynder torsdag den 13. august 2020. Der undervises i 38 uger (Sammenspil, Kor og børnehold undervises i 32 uger – Billedkunst 15 uger).

Sæsonen slutter mandag den 21. juni 2021. Kor og børnehold slutter sidst i april/først i maj, afhængig af ugedag.

Billedkunst i efteråret slutter først i december. Billedkunst i foråret slutter først i maj.  

Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Dog er fredag i uge 1 medregnet i denne undervisningssæson.

Tilmelding til sæson 2020/2021

Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidig tilmelding er den 29. maj 2020. Det er dog muligt at tilmelde sig hele året, og har vi ikke en plads, kommer dit barn på venteliste.

Optagelse til Sæsonstart

Eleven vil inden sommerferien modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien vil eleven få mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m. Besked om optagelse efter sæsonstart sker løbende.

Prøvetid

For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb. For elever, der fortsætter på samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og der sker ikke tilbagebetaling.

Betaling

Indbetalingsdatoer for musik er den 1/9 + 1/11 + 1/2 + 1/4. Indbetalingsdatoer for billedkunst er den 1/9 + 1/11 for efterårshold og 1/2 + 1/4 for forårshold. Girokort kommer i din e-Boks. Har du oprettet betalingsaftale via PBS, modtager du IKKE girokort. Beløbet trækkes automatisk på din konto.

Rykkergebyr

Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen. Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter.

Kopiafgift

Alle elever skal betale afgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 50 kr. pr. elev. Gebyret dækker bl.a. den afgift, som vil skal betale til Copydan for at benytte komponisternes nodemateriale. Vi afregner det samlede beløb for undervisningskopier direkte til Copydan.

Søskenderabat

Hvis søskende er tilmeldt Kulturskolen betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.

For at opnå rabatten skal søskende være tilmeldt under samme betaler.

Flerfagsrabat

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag.

Fravær ved 6. ferieuge, sygdom m.v.

Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Tilbagebetaling fratrækkes kommende rate. Evt. rest udbetales i slutningen af juni måned til betalers nemkonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsømmes af eleven.
Aflysning fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre.

Undervisningssted

Elever i Brønderslev by undervises som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. Øvrige elever og forskolehold vil, i det omfang det er muligt, blive undervist på nærmeste skole. Dog kan vi ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring evt. og forhør.

Foto

Forældre kan ved tilmelding vælge at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos af deres barn/børn på Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, flyers og til pressen.

Instrumenter

Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter, der kan lejes for 500 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi udlejer IKKE blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver.

Nodemateriale

Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til sammenspil og kor betales af Kulturskolen.