Praktiske oplysninger

Sæson 2019/2020

begynder Torsdag den 22. august 2019. Der undervises i 38 uger (Forskolen undervises i 32 uger).

Sæsonen slutter mandag den 22. juni 2020.

Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Ugen er ikke medregnet i undervisningssæsonen.

Tilmelding til sæson 2019/2020

Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 24. maj 2019. Det er dog muligt at tilmelde sig hele året, og har vi ikke en plads, kommer dit barn på venteliste.

Optagelse til Sæsonstart

Eleven vil inden sommerferien modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien vil eleven få mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m. Besked om optagelse efter sæsonstart sker løbende.

Prøvetid

For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb. For elever, der fortsætter på samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og der sker ikke tilbagebetaling.

Betaling

Indbetalingsdatoer for musik er den 1/9 + 1/11 + 1/2 + 1/4. Indbetalingsdatoer for billedkunst er den 1/10 + 1/2. Girokort kommer i din e-boks. Har du oprettet betalingsaftale via PBS, modtager du IKKE girokort. Beløbet trækkes automatisk på din konto.

Rykkergebyr

Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen.    Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter.

Kopiafgift

Alle elever skal betale afgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 40 kr. pr. elev.

Vi afregner det samlede beløb for undervisningskopier direkte til Copydan.

Søskenderabat

Hvis søskende er tilmeldt Kulturskolen betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.

For at opnå rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler.

Flerfagsrabat

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag.

Fravær ved sygdom m.v.

Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Eventuel tilbagebetaling udbetales i slutningen af juni måned til betalers nemkonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsømmes af eleven.
Aflysning fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre.

Undervisningssted

Elever i Brønderslev by undervises som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. Øvrige elever og forskolehold vil, i det omfang det er muligt, blive undervist på nærmeste skole. Dog kan vi  ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring evt. og forhør.

Foto

Forældre kan ved tilmelding vælge at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos af deres barn/børn på Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, flyers og til pressen.

Instrumenter

Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter, der kan lånes i én sæson og derefter lejes for 450 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi ikke udlåner/udlejer blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver.

Nodemateriale

Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til sammenspil og kor betales af Kulturskolen.

Sæson 2018/2019

Begynder 22/8 2018. Der undervises i 38 uger (Forskolen undervises i 32 uger), og da vi delvis følger folkeskolens ferieplan, betyder det, at sæsonen slutter mandag den 24/6 2019.
Tilmelding til sæson 2018/2019 sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 31. maj 2018. Det er dog muligt, at tilmelde sig hele året, og har vi ikke en plads, kommer dit barn på venteliste.

Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Ugen er ikke medregnet i undervisningssæsonen.

Optagelse

Eleven vil inden sommerferien modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien vil eleven få mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m.

Prøvetid

For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de første 3 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb.
For elever, der fortsætter på samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret og der sker ikke tilbagebetaling.

Betaling

Sidste rettidige indbetaling er den 1/9 + 1/11 + 1/2 + 1/4. Girokort kommer i din e-boks.
Har du tilmeldt dig PBS, modtager du IKKE girokort, beløbet trækkes automatisk på din konto.

Rykkergebyr

Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.
Pt. opkræves der gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen. Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden.
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter.

Kopiafgift

For alle elever skal der betales afgift til Copydan for muligheden for at modtage undervisningskopier. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 40 kr. pr. elev.
Vi afregner det samlede beløb for undervisningskopier direkte til Copydan.

Søskenderabat

Hvis søskende er tilmeldt Kulturskolen, betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.
For at få rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler.

Flerfagsrabat

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag.

Fravær ved sygdom m.v.

Hvis en lærer må forsømme undervisningen, vil lektionen blive forsøgt erstattet senere, evt. i form af sammenspil. Manglende lektioner, der ikke kan erstattes, bliver refunderet. Refusion ydes dog først fra den manglende 3. lektion. Eventuel tilbagebetaling udbetales i slutningen af juni måned. Beløb under 50 kr. tilbagebetales ikke. Der ydes ikke refusion for timer, der forsømmes af eleven.
Afbud gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre.

Undervisningssted

Elever i Brønderslev by undervises som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. Øvrige elever og forskolehold vil, i det omfang det er muligt, blive undervist på nærmeste skole. Dog kan vi ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring evt. og forhør.

FOTO

Forældre kan ved indmeldelse vælge om de vil give Kulturskolen tilladelse til, at fotos af deres barn/børn kan anvendes på Kulturskolens hjemmeside, facebook-side og i pressen.

Instrumenter

Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter der kan lånes i én sæson, og derefter lejes for 400 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi bl.a. ikke har blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver til udlån/leje. Ring evt. og hør nærmere.

Nodemateriale

Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til sammenspil og kor betales af Kulturskolen.