Praktiske oplysninger

Sæson 2024/2025 starter fra
Torsdag den 15. august 2024.
Soloelever undervises i 38 uger. Sammenspil, Kor og børnehold undervises i 32 uger. Billedkunst undervises i 15 uger.

Soloelever slutter mandag den 23. juni 2025.
Børnehold slutter sidst i april/først i maj, afhængig af ugedag.
Sammenspil og kor begynder i uge 38 og slutter først i juni.
Billedkunst i efteråret slutter ca. 1/12. Billedkunst i foråret slutter ca. 1/5.
Der er fællesaktiviteter i uge 15. Nærmer info kommer inden.

Bemærk, at 2/1 til og med 8/1 er afsat til kurser for lærerne.

Tilmelding til sæson 2024/2025
Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 15. juni 2024, men det er muligt at tilmelde sig hele året rundt, og har vi ikke en plads, kommer du på venteliste.

——————————————————————————————————————-

Sæson 2023/2024 starter fra
mandag den 14. august 2023.
Soloelever undervises i 38 uger. Sammenspil, Kor og børnehold undervises i 32 uger. Billedkunst undervises i 15 uger.

Soloelever slutter mandag den 17. juni 2024.
Børnehold slutter sidst i april/først i maj, afhængig af ugedag.
Sammenspil og kor begynder i uge 38 og slutter først i juni.
Billedkunst i efteråret slutter sidst i november. Billedkunst i foråret slutter først i maj.
Bemærk, at uge 1 altid er afsat til kurser for lærerne. Dog er fredag i uge 1 medregnet i denne undervisningssæson.

Tilmelding til sæson 2023/2024
Tilmelding sker elektronisk via vores hjemmeside. Har du ikke adgang til internettet, er du velkommen til at kontakte os. Sidste rettidige tilmelding er den 9. juni 2023, men det er muligt at tilmelde sig hele året rundt, og har vi ikke en plads, kommer du på venteliste.

Optagelse til Sæsonstart
Tilmeldte elever vil sidst i juni måned modtage mail om optagelse i Kulturskolen. Efter sommerferien vil tilmeldte elever modtage mail om tidspunkt, lærer, betaling m.m.

Besked om optagelse efter sæsonstart sker løbende.

Prøvetid / Udmeldelse
For nye elever og elever, der begynder på et nyt instrument eller hos en ny lærer, betragtes de første 2 måneder som prøvetid, der skal betales for. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Kulturskolens kontor inden prøvetidens udløb.

For elever, der fortsætter på samme instrument og hos samme lærer, er tilmeldingen bindende, dog med mulighed for udmeldelse med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

Betaling
Soloundervisning betales over 10 rater på følgende datoer (instrumentleje følger betaling for soloundervisning) 1/9 til og med 1/6.
Børnehold betales over 8 rater på følgende datoer 1/9 til og med 1/4.
Kor og Sammenspil betales over 8 rater på følgende datoer 1/10 til og med 1/5.
Billedkunst efterår betales over 3 rater på følgende datoer 1/9 til og med 1/11.
Billedkunst forår betales over 3 rater på følgende datoer 1/2 til og med 1/4.

Foto
Kulturskolen bruger fotos af elever til Kulturskolens hjemmeside, Facebook-side, Instagram, katalog, flyers og til pressen.

Husk at sætte kryds i nej feltet ved tilmeldingen, hvis I ikke ønsker at give tilladelse til, at Kulturskolen må anvende fotos af jeres barn/børn.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Brønderslev Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser.
Pt. opkræves der et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
Betales der ikke inden fristens udløb, vil vi kunne udelukke dit barn fra undervisningen.   

Manglende betaling kan medføre, at kravet sendes til inddrivelse ved Skat.
Manglende betaling vil medføre, at dit barn ikke kan optages i Kulturskolen året efter.

Kopiafgift
Alle elever skal betale kopiafgift til Copydan. Afgiften tillægges 1. rate og udgør 50 kr. pr. elev. Gebyret dækker bl.a. den afgift, som vi skal betale til Copydan for at benytte komponisternes nodemateriale. Vi afregner det samlede beløb direkte til Copydan.

Søskenderabat
Der betales fuld pris for den elev, der modtager den dyreste undervisning. Øvrige søskende får 10% rabat.

For at opnå rabatten skal eleverne være tilmeldt under samme betaler.

Flerfagsrabat

Modtager en elev undervisning i flere fag, ydes der 10% rabat på det billigste fag.

Fravær ved 6. ferieuge, sygdom m.m.
Manglende lektioner, som ikke kan erstattes, bliver refunderet. Tilbagebetaling fratrækkes så vidt muligt kommende rate. Evt. restbeløb udbetales i slutningen af juni måned til betalers NemKonto. Der ydes ikke refusion for timer, der forsømmes af eleven.
Aflysninger fra Kulturskolen gives kun på SMS til de oplyste mobilnumre.

Undervisningssted
Undervisning i Brønderslev by foregår som hovedregel på Kulturskolen, Torvegade 5. (undtaget er Musik og Sjov) Øvrig undervisning vil, i det omfang det er muligt, foregå på nærmeste skole. Dog kan vi ikke altid tilbyde undervisning i alle instrumenter på alle skoler. Ring og hør nærmere.

Instrumenter
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter/Ipads, der kan lejes for 500 kr. årligt. Som noget nyt har vi 2 trommesæt til udlejning for 100 kr. pr. måned. Kontakt kontoret.

Vær opmærksom på, at vi ikke udlejer blokfløjter, guitarer, elbas og keyboard/klaver.

Nodemateriale
Noder til undervisningen anskaffes i samråd med læreren og betales af eleven. Noder til sammenspil og kor betales af Kulturskolen.