Bestyrelse

Næste møde i bestyrelsen er den ??

Kulturskolens bestyrelse, valgt på generalforsamling den 14. februar 2018:
Konstituering efter første møde.

Søren Lykkegaard, formand (forældrevalgt) tlf.: 2627 7075, mail: sl@drlund-gym.dk
Nicolai Lange, næstformand (forældrevalgt)
Helle Kongsgaard Pedersen (forældrevalgt)
Pia Brødslev (forældrevalgt)
Lone Lønbro Jensen (udpeget af byrådet)
Vakant (rep. for folkeskolens musiklærere)
Dorthe Græsborg Bruun (lærerrep.)

Signe Kongsgaard Pedersen (elevrep.)
Vakant (elevrep.)

Forældresuppleanter:
Ingen valgt

Elevsuppleanter:
Ingen valgt

Desuden deltager:
John Fuglsang (Kulturskoleleder)
Rene Krone (Souschef)