Kulturskoleråd

Kulturskolerådet består af:

Johnni Olesen fra Børne-skoleudvalget og Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Henning Jørgensen fra Børne-skoleudvalget

Dorthe Græsborg Bruun (lærerrep.)

John Fuglsang, leder af Kulturskolen

Lise Gam-Jensen, Souschef i Kulturskolen

Forælderrepræsentant:

Peter Priess

Vakant