Violinundervisning

Man kan begynde at spille violin fra 5-6 års-alderen.
Violiner findes i små størrelser, og de kan lejes på Kulturskolen.
 
Sammenspilsmuligheder
Når man har spillet et stykke tid kan man optages i Kulturskolens eget Strygerorkester, der øver om onsdagen på Kulturskolen, eller begynderstrygerne i forbindelse med Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester (NUS) og senere i NUS (læs mere på http://kulturskolerinordjylland.dk/).
 
PRIS: 10 rater á 312 kr. - 25 minutter pr. gang.
PRIS: 10 rater á 375 kr. - 30 minutter pr. gang

Der undervises én gang om ugen i 38 uger.