Klarinetundervisning

Klarinetten er et gammelt instrument, som primært bruges i klassisk- og folkemusik. Klarinetten har et meget stort toneomfang og kan let indgå i mange sammenspilssammenhænge.
 
Undervisningen planlægges individuelt efter elevens behov og ønsker. Undervisningen foregår ofte ved at læreren spiller sammen med eleven på klarinetten. Senere, når eleven opnår en vis sikkerhed akkompagnerer læreren f.eks. på klaver, mens eleven spiller på sit instrument.

PRIS: 10 rater á 312 kr. - 25 minutter pr. gang.
PRIS: 10 rater á 375 kr. - 30 minutter pr. gang

Der undervises én gang om ugen i 38 uger.