Læreplan Musikalsk legestue 1-3 år

Bemærk at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte hold, både med hensyn til progression og repertoire, så der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et undervisningsforløb.

FÆRDIGHEDER og KOMPETENCEMÅL

  • Efterhånden kunne bruge stemmen og synge spontant.
  • Sige et udvalg af remser.
  • Opleve spil som samværsform og spille på rytmik-instrumenter.
  • Bevæge sig varieret i musisk kontekst og imitere bevægelser og fagter.
  • Udføre simple rytmer og forsøge at holde en puls.
  • Træne periodefornemmelse og holde pauser og stop.
  • Have forståelse for nuancer (kraftig/svag)