Læreplan Musikalsk grundskole 0.-1.kl.

Bemærk at undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte hold, både med hensyn til progression og repertoire, så der kan være forskel på, hvad der fokuseres på i et undervisningsforløb.

FÆRDIGHEDER og KOMPETENCEMÅL

  • Synge med på fællesange, synge naturligt, rent og med varieret udtryk.
  • Være nysgerrig på forskellige instrumenter og spille med i enkle musiske sammenhæng.
  • Improvisere bevægelser og fagter og koordinere puls og rytme.
  • Holde puls i forskellige tempi, holde enkle rytmiske figurer, kende og spille efter rytmiske og melodiske nodebilleder.
  • Kendskab til enkle nodeværdier, pauser, nodenavne osv.
  • Kunne udtrykke stemninger, dynamik og kontraster i musik og gennem bevægelse.
  • Fortsat træne periodefornemmelse i sang, spil og bevægelseslege.
  • Indgå i let sammenspil – bl.a. skift mellem tutti og solo.