Læreplan Klarinet

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Kropsholdning med instrumentet.
 • Embouchure og ansatser.
 • Enkel viden om artikulation og vejrtrækning
 • Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
 • Grundlæggende forståelse af noder, placering, værdi og tilsvarende pauser.
 • Kendskab til enkle taktarter.
 • Dur og mol forståelse.
 • Dynamik/tempo.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Evnen til selvstændigt at bruge ovenstående færdigheder under øvning.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet kendskab til rytmer og taktarter.
 • Viden om klang og intonation.
 • Frasering.
 • Koordination af ansatser.
 • Uddybende nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
 • Kendskab til hele registret.
 • Kan deltage i sammenspil og koncerter.
 • Kendskab til forskellige genrer og komponister.
 • Kendskab til skalaer og tonearter.
 • Udvidet artikulation
 • Prima vista spil (bladspil)
 • Viden om gode øveteknikker.

Øvet elev

 • Har udviklet færdigheder på højt niveau.
 • Brug af hele instrumentets register.
 • Kendskab til kvintcirklen, kromatik og forsiringer.
 • Beherskelse af klangfarver
 • Skiftende taktarter og tonearter.
 • Udvidet spilleteknik, f.eks. mutifoner og kvarttoner.
 • Vibrato.
 • Arbejde selvstændigt i sammenspil og kan levere solooptræden på højt plan.
 • Bredere kendskab til musikhistorie, genre og stilarter.
 • Evnen til selvstændig vurdering af egen indsats.