Læreplan Keyboard

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Kropsholdning ved keyboardet, håndstilling og motorisk forståelse.
 • Elementært kendskab til tonenavne, puls og tonehøjde.
 • Opbygning af elementære skalaer og akkorder i dur og mol.
 • Lettere gehørspil/ imitation.
 • Indlæring af enkle akkompagnementsfigurer.
 • Legende improvisation.
 • Enkle melodier i højre hånd.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet kendskab til mere komplicerede rytmer og taktarter.
 • Udvidet nodekendskab også med bilinjer og flere nodeværdier.
 • Kendskab til opbygning af skalaer i flere tonearter
 • Kendskab til udvidede akkorder, f.eks. firklange.
 • Omvendinger af akkorder.
 • Begyndende genre-kendskab i forhold til akkompagnement og grooves.
 • Evt. synge til eget akkompagnement.
 • Udvikle gehørspil, imitation og improvisation.
 • Kan aflytte enkle melodier og akkorder.
 • Mulighed for sammenspil også med andre instrumenter.

Øvet elev

 • Godt kendskab til tonearter, skalaer og harmonilære.
 • Anvendelse af skalaer i improvisation.
 • Bredt genrekendskab.
 • Kan spille efter becifringer og noder
 • Evnen til personligt musikalsk udtryk.
 • Magter sammenspil med improvisation.