Læreplan Billedkunst

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Grundlæggende færdigheder i faget og kendskab til flere typer billedsprog.
 • Kendskab til de tre primærfarver
 • Opgaver med farvelære – kendskab til farvecirklen
 • Præsenteres og får opgaver med forskellige materialer
 • Præsenteres for forskellige typer billedsprog
 • Lære hvordan man begår sig i kreativt rum/billedkunstlokale
 • Lære om generel materiale håndtering

Mellemstadie-elev

 • Udvidet farvelære og kunne blande sig frem til farvecirklen.
 • Udvidet materialelære og skal kunne håndtere kendte materialer selvstændigt.
 • Kendskab til elementær billedanalyse.
 • Præsenteres for et minimum af kendte kunstnere i løbet af en sæson.
 • Kendskab til hvordan man kan udvikle sit eget billedsprog.
 • Lyst til at eksperimentere med forskellige billedsprog.
 • Hvordan og hvorfor man udstiller kunst.
 • Er med til at sætte en udstilling op med egne værker.
 • Oplever og ser kunst i det offentlige rum.

Øvet elev

 • Udvidet farvelære. Tertiære farver og kunne blande dem.
 • Udvidet materialelære og præsenteres for flere teknikker – håndværk.
 • Kan analysere et billede.
 • Præsenteres for et minimum af kendte kunstnere og flere kunstarter.
 • Kendskab til hvordan man kan udvikle sit eget billedsprog.
 • Forholder sig til hvordan og hvorfor man udstiller kunst.
 • Er med i planlægningen omkring en udstilling.
 • Kunst- og billedforståelse.