Valgfag

Kulturskolen udbyder valgfag. Valgfagene er en del af den åbne skole.

Valgfag 7. 8. og 9. klasse

Valgfag i Billedkunst

Formålet med faget er bl.a., at du ved at producere, opleve og analysere billeder, bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.

Valgfaget Billedkunst gennemføres samtidig med skolens øvrige valgfag om onsdagen, men der kan forventes et besøg på Kunstmuseum, og det kan ligge på et andet tidspunkt.

Valgfag i Musik

Formålet med faget er bl.a., at du får anvendt og uddybet din musikalske
kunnen og erfaring, som du har tilegnet dig i den obligatoriske musikundervisning og på anden måde. (fx en koncert)
Valgfaget Musik gennemføres samtidig med øvrige valgfag om onsdagen på Kulturskolen, Torvegade 5. Det kan forventes, at nogle undervisningsgange flyttes til andre tidspunkter ved afholdelse af koncerter og lign.

Du kan læse mere om valgfag på www.ungvalgfag.dk