Sangglad Projekt

Sangglad Projekt

Børnehaverne Sct. Georgs Gården og Livstræet har gennemført projektet og er nu en Sangglad daginstitution.
Sangglad er for daginstitutioner, som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag – fordi sang er en vej til gode børneliv.
Projektet Sangglad har etableret frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede Sangglad-daginstitutioner over hele landet. En Sangglad daginstitution er en institution, hvor personalet kan noget særligt med sang og hvor sang er en integreret del af hverdagen.
Sangglad er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med konservatorieuddannede musikpædagoger og pædagoger med mange års erfaring fra arbejde med børn og sang.

Sang kan noget særligt

Sang og musik er naturlige udtryksformer der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Kulturskolen har stået for undervisning af personale og børn i daginstitutionerne.