Messingundervisning

Vælg: 
Trompet, horn, trækbasun, baryton og tuba.
 
Undervisningen skal lære eleven at håndtere et messinginstrument, lære at spille på instrumentet samt give eleven en basisviden som eleven siden hen kan videreudvikle til kunstnerisk virksomhed. Undervisningen skal udfordre og udvikle elevernes musikalske univers og give dem adgang til alle genre indenfor messingmusik. Herudover skal undervisningen i messinginstrumenter give eleverne gode oplevelser både socialt og musikalsk. Eleverne skal lære at beherske instrumentet, lære at lave musik på det og arbejde med at skabe en god klang.
 
PRIS: 10 rater á 312 kr. - 25 minutter pr. gang.
PRIS: 10 rater á 375 kr. - 30 minutter pr. gang

Der undervises én gang om ugen i 38 uger.