Læreplan Tværfløjte

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Hensigtsmæssig kropsholdning samt korrekt kontakt med instrumentet
 • Koordinering af ansats og fingerbevægelser, herunder korrekt fingerteknik/kendskab til greb.
 • Danne toner på instrumentet.
 • Enkel viden om intonation, artikulation, vejrtrækning samt dynamik.
 • Eleven bliver bevidst om instrumentets opbygning og behandling, herunder viden om instrumentpleje.
 • Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
 • Elementært nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
 • Kendskab til enkle nodeværdier og tilsvarende pauser.
 • Kendskab til enkle taktarter.
 • Dur og mol forståelse.
 • Dynamik/tempo.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • God forståelse for instrumentet samt forståelse for kropsholdning.
 • Viden om klangkvalitet, intonation og musikalsk udtryk herunder frasering og dynamik.
 • Bevidsthed omkring tonearter, intervaller, prima vista spil samt skalaspil.
 • Kendskab til toneansats, embouchure og korrekt luftmængde.
 • Uddybende nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
 • Elementær puls og rytme forståelse samt kendskab til nodeværdier.
 • Deltage i sammenspil og koncerter.
 • Viden om gode øveteknikker.

Øvet elev

 • Viden til at overskue et større værk og kan bruge teoretisk viden instrumentalt.
 • Højt teknisk niveau samt beherskelse af hele instrumentets register.
 • Differentieret klang, egalitet i alle registre.
 • Kendskab til kvintcirklen, skalaspil i dur/mol samt kromatik, forsiringer, avanceret prima vista spil.
 • Skiftende taktarter og tonearter, frasering, alternative greb.
 • Arbejde selvstændigt i sammenspil og kan levere solooptræden på højt plan.