Læreplan Sang

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Klassisk sang

Begynderelev

 • Kropsholdning
 • Vejrtrækning
 • Grounding
 • Kunne orientere sig i et nodebillede
 • Dur og mol forståelse.
 • Kan synge enkle melodier indenfor både rytmisk og klassisk på dansk/engelsk
 • Kan synge enkle melodier udenad
 • Kan deltage i elementært sammenspil
 • Tør synge for og med andre
 • Dynamik
 • Kan tilegne sig melodier ved at lytte på Spotify/YouTube el. lign.
 • Kan øve til karaokeversioner på Spotify/You Tube el. lign.
 • Kan selv varme stemmen op
 • Forstå vigtigheden af regelmæssig øvning.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet sangteknik
 • Forståelse for hvordan stemmen/instrumentet fungerer og hvordan man passer bedst muligt på den
 • Nodelære, G-nøgle, pauser
 • Pulsforståelse og taktarter
 • Intervallære
 • Kendskab til musikalsk frasering, form og musikkens opbygning
 • Artikulation
 • Kan forstå og fortolke en tekst
 • Kan synge på flere forskellige sprog, bl.a. tysk, italiensk og fransk
 • Bladsang (prima vista)
 • Kendskab til tonearter, skalaopbygning og kvintcirklen
 • Genrekendskab og -forståelse inden for både rytmisk og klassisk musik
 • Evnen til at tage ansvar for egen læring gennem øvning
 • Arbejde selvstændigt
 • Evnen til at synge sammen med andre sangere – og holde sin egen stemme i korsammenhæng

Øvet elev

 • Har udviklet færdigheder på højt niveau
 • Synge med klassisk sangteknik
 • Udvidet kendskab til rytmer, skalaer og intervaller
 • Udvidet kendskab til artikulation
 • Udvidet bladsang (prima vista)
 • Bredere kendskab til forskellige perioder i musikhistorie, komponister, genrer og stilarter
 • Evnen til et personligt musikalsk udtryk
 • Udvidet evne til selv at fortolke en tekst.
 • Kan indgå i musikalsk sammenhæng med andre instrumenter
 • Kan gøre selvstændigt brug af sine færdigheder og arbejde selvstændigt og motiveret med øvning
 • Selvstændig vurdering af egen indsats

Rytmisk sang

Begynderelev

 • Kropsholdning
 • Vejrtrækning
 • Grounding
 • Kunne orientere sig i et nodebillede
 • Dur og mol forståelse.
 • Kan synge enkle melodier indenfor både rytmisk og klassisk på dansk/engelsk
 • Kan synge enkle melodier udenad
 • Kan deltage i elementært sammenspil
 • Tør synge for og med andre
 • Dynamik
 • Kan tilegne sig melodier ved at lytte på Spotify/YouTube el. lign.
 • Kan øve til karaokeversioner på Spotify/You Tube el. lign.
 • Kan selv varme stemmen op
 • Forstå vigtigheden af regelmæssig øvning.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet sangteknik
 • Forståelse for hvordan stemmen/instrumentet fungerer og hvordan man passer bedst muligt på den
 • Nodelære, G-nøgle, pauser
 • Pulsforståelse og taktarter
 • Intervallære
 • Kendskab til musikalsk frasering, form og musikkens opbygning
 • Artikulation
 • Kan forstå og fortolke en tekst
 • Kan synge på flere forskellige sprog, bl.a. tysk, italiensk og fransk
 • Bladsang (prima vista)
 • Kendskab til tonearter, skalaopbygning og kvintcirklen
 • Genrekendskab og -forståelse inden for både rytmisk og klassisk musik
 • Evnen til at tage ansvar for egen læring gennem øvning
 • Arbejde selvstændigt
 • Evnen til at synge sammen med andre sangere – og holde sin egen stemme i korsammenhæng

Øvet elev

 • Har udviklet færdigheder på højt niveau
 • Synge med rytmisk sangteknik, kan skelne de forskellige teknikker fra hinanden og anvende dem i praksis
 • Udvidet kendskab til rytmer, skalaer og intervaller
 • Udvidet bladsang (prima vista)
 • Bredt kendskab til stilarter og tidsperioder inden for den rytmiske musik
 • Evnen til et personligt musikalsk udtryk
 • Udvidet evne til selv at fortolke en tekst
 • Kan indgå i musikalsk sammenhæng med andre instrumenter
 • Kan gøre selvstændigt brug af sine færdigheder og arbejde selvstændigt og motiveret med øvning
 • Selvstændig vurdering af egen indsats