Læreplan Messing

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Hensigtsmæssig kropsholdning samt åndedræt
 • Vigtigheden af en god opvarmning
 • Tonedannelse og mundstykkespil
 • Enkel viden om intonation og artikulation
 • Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
 • Elementært nodekendskab, nodelæsning og tonenavne.
 • Kendskab til enkle nodeværdier og tilsvarende pauser.
 • Kendskab til enkle taktarter.
 • Dur og mol forståelse.
 • Dynamik/tempo.
 • Instrumentfunktion/-pleje
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • God forståelse for instrumentet samt forståelse for kropsholdning.
 • Forbedring af tonekvalitet og intonation.
 • Udvidelse af toneomfanget
 • Lettere solostykker for det pågældende instrument
 • Deltage i sammenspil og koncerter.
 • Viden om gode øveteknikker.

Øvet elev

 • Viden til at overskue et større værk og kan bruge teoretisk viden instrumentalt.
 • Højt teknisk niveau samt beherskelse af hele instrumentets register.
 • Differentieret klang, egalitet i alle registre.
 • God teknik i alle dur- og moltonearter
 • Komplicerede rytmer
 • Arbejde selvstændigt i sammenspil og kan levere solooptræden på højt plan.