Læreplan Klaver

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Klassisk klaver

Begynderelev

 • Kropsholdning ved klaveret, håndstilling og motorisk forståelse.
 • Grundlæggende spilleteknik, anslag og fingersætning.
 • Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
 • Nodelære i G- og F-nøgler indenfor området fra lille oktav til tostreget oktav.
 • Kendskab til enkle nodeværdier og tilsvarende pauser.
 • Kendskab til enkle taktarter.
 • Dur og mol forståelse.
 • Dynamik/tempo.
 • Kan spille med grundlæggende spilleteknik.
 • Kan spille enkle melodier efter gehør.
 • Kan spille enkle stykker udenad.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Evnen til selvstændigt at bruge ovenstående færdigheder under øvning.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet spilleteknik.
 • Udvidet kendskab til mere komplicerede rytmer og taktarter.
 • Udvidet nodekendskab også med bilinjer og flere nodeværdier.
 • Udvidet kendskab til flere styrke-, karakter- og tempobetegnelser.
 • Udvidet kendskab til akkorder og intervaller.
 • Kendskab til skalaopbygning og tonearter.
 • Kendskab til musikalsk frasering, form og musikkens opbygning.
 • Artikulation.
 • Pedalkendskab og kendskab til enkel becifring.
 • Kendskab til forskellige genrer og komponister.
 • Prima vista.
 • Mulighed for sammenspil også med andre instrumenter.
 • Evnen til at tage ansvar for egen læring ved at øve og udvikle færdigheder.
 • Evnen til at arbejde selvstændigt og motiveret i forberedelsen til en koncert.
 • God evne til at anvende ovenstående færdigheder.

Øvet elev

 • Har udviklet færdigheder på et højt niveau.
 • Kan spille med avanceret spilleteknik.
 • Udvidet kendskab til komplicerede rytmer, skalaer, akkorder og intervaller.
 • Udvidet kendskab til artikulation.
 • Har udviklet prima-vista-spil.
 • Kan spille efter enkle becifringer.
 • Kendskab til kvintcirkel og transponering.
 • Bredere kendskab til forskellige perioder i musikhistorie, komponister, musikgenrer og stilarter.
 • Kendskab til elementær improvisation.
 • Evnen til personligt musikalsk udtryk.
 • Kan indgå i musikalsk sammenhæng med andre som f.eks. akkompagnatør.
 • Kan gøre selvstændig brug af sine færdigheder og arbejde selvstændigt og motiveret i en øveproces.
 • Evnen til selvstændig vurdering af egen indsats: Hvad kan jeg gøre bedre?

Rytmisk klaver

Begynderelev

 • Kropsholdning ved klaveret, håndstilling og motorisk forståelse.
 • Elementært kendskab til tonenavne, puls og tonehøjde.
 • Opbygning af elementære skalaer og akkorder i dur og mol.
 • Lettere gehørspil/ imitation.
 • Indlæring af enkle akkompagnementsfigurer.
 • Legende improvisation.
 • Enkle melodier i højre hånd.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet kendskab til mere komplicerede rytmer og taktarter.
 • Udvidet nodekendskab også med bilinjer og flere nodeværdier.
 • Kendskab til opbygning af skalaer i flere tonearter
 • Kendskab til udvidede akkorder, f.eks. firklange.
 • Omvendinger af akkorder.
 • Begyndende genre-kendskab i forhold til akkompagnement og grooves.
 • Evt. synge til eget akkompagnement.
 • Udvikle gehørspil, imitation og improvisation.
 • Kan aflytte enkle melodier og akkorder.
 • Mulighed for sammenspil også med andre instrumenter.

Øvet elev

 • Godt kendskab til tonearter, skalaer og harmonilære.
 • Anvendelse af skalaer i improvisation.
 • Bredt genrekendskab.
 • Kan spille efter becifringer og noder
 • Evnen til personligt musikalsk udtryk.
 • Magter sammenspil med improvisation.