Læreplan Cello

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Kropsholdning ved violin, bratsch, cello og kontrabas, håndstilling og motorisk forståelse.
 • Grundlæggende bue- og fingerteknik.
 • Grundlæggende rytme- og pulsforståelse.
 • Nodelære i nøglen der hører til instrumentet.
 • Kendskab til enkle nodeværdier og tilsvarende pauser.
 • Kendskab til enkle taktarter.
 • Dur og mol forståelse.
 • Dynamik/tempo.
 • Kan spille med grundlæggende spilleteknik.
 • Kan spille enkle melodier efter gehør.
 • Kan spille enkle stykker udenad.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Evnen til selvstændigt at bruge ovenstående færdigheder under øvning.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Udvidet bue- og fingerteknik.
 • Udvidet kendskab til mere komplicerede rytmer og taktarter.
 • Udvidet nodekendskab med flere nodeværdier.
 • Mere avancerede taktarter.
 • Udvidet kendskab til flere styrke-, karakter- og tempobetegnelser.
 • Udvidet kendskab til intervaller, dvs. dobbeltgreb.
 • Kendskab til skalaopbygning og tonearter.
 • Kendskab til musikalsk frasering, form og musikkens opbygning.
 • Artikulation og vibrato.
 • Kendskab til forskellige genrer og komponister.
 • Prima vista.
 • Mulighed for sammenspil også med instrumenter udenfor strygerfamilien.
 • Evnen til at tage ansvar for egen læring ved at øve og udvikle færdigheder.
 • Evnen til at arbejde selvstændigt og motiveret i forberedelsen til en koncert.
 • God evne til at anvende ovenstående færdigheder.

Øvet elev

 • Har udviklet færdigheder på et højt niveau.
 • Kan spille med avanceret spilleteknik.
 • Udvidet kendskab til komplicerede rytmer, skalaer, akkorder og intervaller.
 • Udvidet kendskab til bue- og venstrehåndsteknik.
 • Har udviklet prima-vista-spil.
 • Kendskab til kvintcirkel, evt. andre nøgler.
 • Bredere kendskab til forskellige perioder i musikhistorie, komponister, musikgenrer og stilarter.
 • Evnen til personligt musikalsk udtryk.
 • Kan indgå i musikalsk sammenhæng med andre som f.eks. kammermusik.
 • Kan gøre selvstændig brug af sine færdigheder og arbejde selvstændigt og motiveret i en øveproces.
 • Evnen til selvstændig vurdering af egen indsats: Hvad kan jeg gøre bedre?