Læreplan Bas

Vær opmærksom på:

 • al undervisning tager udgangspunkt
  i den enkelte elev
 • nogle elever lærer hurtigere end andre
 • man udvikler sig i ryk.

VIDEN – FÆRDIGHEDER – KOMPETENCER

Begynderelev

 • Korrekt kropsholdning.
 • Elementær højre- og venstrehåndsteknik.
 • Gode vaner omkring instrumentbehandling og håndtering af instrumentet.
 • Kendskab til tonenavne og hvor de ligger på instrumentet.
 • Der introduceres tabulatur (tabs) i forbindelse med øvelser og indlæring af ostinater.
 • Følge en puls, og viden omkring enkel rytmik.
 • Der arbejdes med fingersætning.
 • Der arbejdes med elevens færdigheder omkring imitation.
 • Kan deltage i elementært sammenspil.
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Mellemstadie-elev

 • Viden omkring grundlæggende musikalske udtryk (dur/mol og til hørende skalaer.
 • Viden omkring genrer (blues, funk, pop, jazz) og bassens rolle i disse.
 • Kendskab til at spille slapbas.
 • Rytmer udvides. Der arbejdes både med noder og tabulatur (tabs).
 • Fokus på auditiv imitation.
 • Udvikle færdigheder omkring variation og improvisation ud fra et givent oplæg.
 • Der arbejdes fortsat med fingersætning
 • Der arbejdes med stadig udvidede taktarter (eksempelvis 6/8 eller 7/4)
 • Prima vista kompetencer (bladspil)
 • Mulighed for sammenspil
 • Forstå vigtigheden af at øve sig regelmæssigt.

Øvet elev

 • Kendskab til at kunne overskue akkordforbindelser og tilhørende skalaer.
 • Bredt kendskab til genrer
 • Udvidet rytmer og modulation.
 • God fingersætning og teknik, som gør det muligt at spille naturligt og ubesværet
 • Improvisere både tonalt og rytmisk
 • Skal kunne skrive noder og becifring til andre musikere.
 • Kunne aflytte akkorder og melodier af.
 • Selvstændig i sammenspils-situationer.
 • Eleven har et personligt musikalsk udtryk.