Velkommen

Kulturskolen Brønderslev Kommune hører under Fagforvaltningen Børn og Kultur, Brønderslev Kommune, og har til huse i Torvegade 5 i Brønderslev, hvor der er administration og undervisningslokaler. Herudover driver Kulturskolen undervisning på kommunens folkeskoler og en del institutioner.

Vi underviser elever fra 1-25 år

Personale og elevtal

Kulturskolen har p.t. ansat 18 lærere samt 4 lærere under folkeoplysningen. I administrationen er der p.t. ansat en fuldtids leder, en deltids souschef samt en fuldtids sekretær.
Elevtal er p.t. 371, som er fordelt med 106 i forskolen og 265 instrumentalelever. Herudover sammenspil og kor med ca. 136 elever. Billedkunst med ca. 45 elever. Børnehaverne med ca. 400 børn. Dagplejen med ca. 500 børn. Samarbejde med flere folkeskoler med undervisning i 0. klasser. Valgfag i Musik og Billedkunst. Andre projekter.

Samlet set er Kulturskolen i løbet af en sæson i kontakt med rigtig mange børn og unge.

Kulturskolens formål

Kulturskolens formål er, ifølge vedtægterne:

  • Gennem udvikling af elevens kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
  • Gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
    At virke til fremme af det lokale musikmiljø