Øvrige samarbejdspartnere

Kulturskolen deltager i mange offentlige arrangementer sammen med for skellige foreninger m.m.:

Brønderslev Marked

www.facebook.com/kulturskolen.nu
Kulturskolen har tradition for, at spille på markedsscenen til Brønderslev Marked. Deltagelsen giver eleverne mulighed for at prøve sig selv af og dele glæden for musik.

Handelsstandsforeningerne

Brønderslev Handel og Dronninglund Handel
Kulturskolen samarbejder med Brønderslev Kommunes handelsstandsforeninger i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Særligt ved juletid og til Open By Night arrangementer bidrager Kulturskolen med musikalske indslag.

Brønderslev Ungdomsskole

Samarbejde om musical, undervisning af soloelever m.m.

Brønderslev Bibliotek

Samarbejde om arrangementer.

Kulturskoler i Nordjylland (KiN)

Som kulturskole i Nordjylland er vi med i det regionale netværk for musik- og kulturskoler i Nordjylland: Kulturskoler i Nordjylland (i daglig tale KiN). KiN varetager de nordjyske musik- og kulturskolers interesser og er initiativtager til en række regionale projekter. Det tæller blandt andet – for blot at nævne nogle af dem – en talentweekend for de lokale skolers talentelever, Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester, kurser og kompe-tenceudvikling for alle underviserne og Nordjyllands Orkesterskole. KiN giver dermed sine medlemsskoler større udsyn, flere muligheder og mere gennemslagskraft.

Du kan læse mere om KiN på www.kulturskolerinordjylland.dk. Vi har desuden en Facebookside og et nyhedsbrev, som udsendes cirka tre gange årligt. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Du kan se en video om, hvad Kulturskoler i Nordjylland er her.