Messing

Trompet, horn, trækbasun, baryton og tuba.
 
Undervisningen skal lære eleven at håndtere et messinginstrument, lære at spille på instrumentet samt give eleven en basisviden som eleven siden hen kan videreudvikle til kunstnerisk virksomhed. Undervisningen skal udfordre og udvikle elevernes musikalske univers og give dem adgang til alle genre indenfor messingmusik. Herudover skal undervisningen i messinginstrumenter give eleverne gode oplevelser både socialt og musikalsk. Eleverne skal lære at beherske instrumentet, lære at lave musik på det og arbejde med at skabe en god klang.
 
PRIS: 4 rater á 706,25 kr. - 25 minutter pr. gang.
PRIS: 4 rater á 847,50 kr. - 30 minutter pr. gang.
PRIS: 4 rater á 619,50 kr. - 40 minutter pr. gang. Undervisning foregår på hold med to elever i 40 minutter.
Kan der ikke oprettes hold, vil du blive tilbudt soloundervisning i 25 minutter.
 
Der undervises én gang om ugen i 38 uger.