Klaver sammenspil - teori og teknik

Vælg: 
Dette tilbud er gratis for elever, der går til klaverundervisning og er ikke en decideret sammenspilsgruppe, men mere lagt an på, at give eleven mere basis viden på det teoretiske og tekniske plan med klaveret som centrum.

Vi vil bruge megen af tiden på at terpe, da det er meget sjovere i fællesskab med andre.

I gruppen vil der være stor mulighed for, at kunne give eleven kompetencer – færdigheder og viden - omkring emner som bl.a.:
 
 • Nodelære
 • Rytmetræning
 • Tonearter/skalaer
 • Akkordopbygning
 • Klangmetoder
 • Formlære
 • Musikfaglige betegnelser
 • Sammenspil
 • Komposition/Improvisation
 • Musikudøvelse (spille/optræde for andre)
 • Andet