Tværfløjteundervisning

Tværfløjten hører til træblæsergruppen, og forløberen for den moderne fløjte regnes for at være det ældste blæseinstrument i verden. Fra gammel tid havde man også langfløjter i dag kendt som blokfløjten. Blokfløjten anvendes oftest til opførelser af musik fra tiden før 1750, hvor tværfløjten er blevet den moderne tids orkesterfløjte. Den spænder over godt tre oktaver, og c¹ er dens dybeste tone. Et vidunderligt instrument hvor du både har mulighed for at dyrke den rytmiske og den klassiske musik på dit instrument. Fløjten er et instrument med mange spændende muligheder.
 
PRIS: 4 rater á 706,25 kr. - 25 minutter pr. gang.
PRIS: 4 rater á 847,50 kr. - 30 minutter pr. gang.
PRIS: 4 rater á 619,50 kr. - 40 minutter pr. gang. Undervisning foregår på hold med to elever i 40 minutter.
Kan der ikke oprettes hold, vil du blive tilbudt soloundervisning i 25 minutter.
 
Der undervises én gang om ugen i 38 uger.