Covid-19

COVID-19 – update 27/5-20

Kære alle

Så er det sikkert og vist 😊
Vi begynder soloundervisning, hold med 2 elever, e-musik og enkelte instrumetkarruseller fra onsdag den 27/5-2020.
Undervisningen vil foregå på din normale dag og tidspunkt.
Vi henstiller til
  • at eleven vasker hænder inden undervisningens start
  • at eleven holder 1 m afstand
  • at eleven møder op uden forældre, venner/veninder m.fl.
  • at eleven medbringer dit eget instrument, herunder trommestikker. Klaver og trommer har vi selvfølgelig som vanligt på stedet. Vi sørger for afvask/afspritning af klaveret mellem hver elev
Det vil desværre kun være muligt, at opholde sig på undervisningsstedet i forbindelse med din undervisning.
Vi glæder os til at se jer alle igen 😊

Gentilmelding / tilmelding til næste sæson

Selvom vi erkender, at det kan være svært at tænke på planer for næste sæson i denne tid, vil I dog i løbet af de næste 14 dage modtage en mail omkring gentilmelding til næste sæson. Ligesom der vil blive åbnet for nye tilmeldinger – vil du sikre dig en plads, skal du gentilmeldes/tilmeldes inden 29/5-20.

Deltagerbetaling

Vi afventer fortsat en udmelding fra KL omkring forholdsreglerne for Kultur/Musikskoler i Danmark vedr. refusion af deltagerbetaling.

I hører selvfølgelig nærmere omkring dette, så snart vi ved mere.

Pas godt på jer selv og hinanden derude.

Vi spiller stadig sammen – hver for sig.