Covid-19

COVID-19 – update 2/6-20

Kære alle

Så er det sikkert og vist 😊
Vi begynder soloundervisning, hold med 2 elever, e-musik og enkelte instrumetkarruseller fra onsdag den 27/5-2020.
Undervisningen vil foregå på din normale dag og tidspunkt.
Vi henstiller til
  • at eleven vasker hænder inden undervisningens start
  • at eleven holder 1 m afstand
  • at eleven møder op uden forældre, venner/veninder m.fl.
  • at eleven medbringer dit eget instrument, herunder trommestikker. Klaver og trommer har vi selvfølgelig som vanligt på stedet. Vi sørger for aftørring af klaveret mellem hver elev
Det vil desværre kun være muligt, at opholde sig på undervisningsstedet i forbindelse med din undervisning.
Vi glæder os til at se jer alle igen 😊

Gentilmelding / tilmelding til næste sæson

Selvom vi erkender, at det kan være svært at tænke på planer for næste sæson i denne tid, vil I dog i løbet af de næste 14 dage modtage en mail omkring gentilmelding til næste sæson. Ligesom der vil blive åbnet for nye tilmeldinger – vil du sikre dig en plads, skal du gentilmeldes/tilmeldes inden 29/5-20.

Deltagerbetaling

Der er nu kommet svar vedr. tilbagebetaling i perioden med Covid-19. Det er politisk drøftet og besluttet, at Brønderslev Kommune følger udmelding fra Kommunernes Landsforening og der vil ikke ske tilbagebetaling for aflyst undervisning i perioden med Covid-19.

Har læreren været syg/holdt ferie i perioden, vil det blive tilbagebetalt her sidst i juni måned.

Pas godt på jer selv og hinanden derude.

Vi spiller nu sammen 😊