Bestyrelsesvalg

Valg til Kulturskolens Bestyrelse. Kom og gør din indflydelse gældende.

Der skal vælges 4 forældrerepræsentanter og 4 suppleanter. Der skal vælges 2 elevrepræsentanter samt 2 suppleanter

Man vælges for 2 år af gangen.