Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kulturskolens voksenundervisning.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 17. april 2018.