Velkommen

Kulturskolen Brønderslev Kommune hører under Fagforvaltningen Børn og Kultur, Brønderslev Kommune, og har til huse i Torvegade 5 i Brønderslev, hvor der er administration og 10 undervisningslokaler. Herudover driver Kulturskolen undervisning på kommunens folkeskoler og en del institutioner.

Personale og elevtal

Kulturskolen har p.t. ansat 18 lærere samt 4 lærere under folkeoplysningen. I administrationen er der p.t. ansat en fuldtids leder, en deltids souschef samt en fuldtids sekretær.
Elevtal er p.t. 371, som er fordelt med 106 i forskolen og 265 instrumentalelever. Herudover sammenspil og kor med ca. 104 elever. Billedkunst med ca. 37 elever. Drama med ca. 4 elever. Børnehaverne med ca. 400 børn. Dagplejen med ca. 500 børn. Samarbejde med flere folkeskoler med undervisning i 0. klasser. Valgfag i Musik og Billedkunst. Andre projekter.

Samlet set er Kulturskolen i løbet af en sæson i kontakt med rigtig mange børn og unge.

Kulturskolens formål

Kulturskolens formål er, ifølge vedtægterne:

  • Gennem udvikling af elevens kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt
  • Gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
    At virke til fremme af det lokale musikmiljø